Hotel Beskidzki Raj*** Wellness & SPA, Stryszawa, Zawoja
Live camera
Kolacja Romantyczna

Kolacja Romantyczna

  • any length of stay

Voucher na kolację romantyczną dla dwojga o wartości 140 zł brutto do wykorzystania w hotelu Beskidzki Raj. Voucher ważny 6 miesięcy od daty zakupu. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.

WARUNKI OGÓLNE ZAKUPU VOUCHERA W HOTELU BESKIDZKI RAJ

1. Zakup vouchera następuje po wcześniejszym ustaleniu jego treści i usług z Nabywcą.

2. Vouchery wysyłane są listami poleconymi w formie papierowej bądź mailowo w pdf. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie vouchera przez Pocztę Polską 
lub w razie jakichkolwiek przyczyn niezawinionych przez Hotel.

3. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera. Voucher wystawiany jest dopiero w momencie zaksięgowania środków na koncie Wilga Sp. z o.o., a następnie wysyłany listem poleconym do 4 dni roboczych bądź drogą mailową w dniu zaksięgowania środków na koncie.

4. Voucher może być realizowany wyłącznie w Hotelu Beskidzki Raj po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji i potwierdzeniu jej e-mailowo przez recepcję hotelu.

5. Hotel Beskidzki Raj zastrzega sobie możliwość odmowy dokonania rezerwacji w terminach specjalnych, długich weekendów, świąt i sylwestra.

6. Użytkownik posiadający Voucher i zakładający rezerwację w oparciu o niego musi przedstawić go w oryginale podczas meldunku w recepcji Hotelu. W przypadku nie posiadania oryginalnego Vouchera bądź Vouchera nieważnego, Wydawca ma prawo odmówić realizacji zamówionej usługi w oparciu o taki Voucher.

7. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

8. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

9. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Hotelu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.

10. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera. W niektórych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu ważności vouchera za pisemnym porozumieniem.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera na wybraną usługę w Hotelu Beskidzki Raj w recepcji (tel. +48 33 48 65 000, e-mail: hotel@beskidzkiraj.pl).

3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

4. W przypadku niewykorzystania całości usług bądź kwoty, na którą wystawiony jest voucher, pozostałość może być wykorzystana tylko za zgodą recepcji hotelu i po wcześniejszym ustaleniu terminu.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny na miejscu w Hotelu gotówką lub kartą, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.

6. Hotel Beskidzki Raj ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy upłynął termin ważności Vouchera.

7.Zmiany terminu realizacji vouchera można dokonać tylko jeden raz, a zmiana  musi być dokonana na co najmniej 3 dni przed ustalonym pierwotnie terminem.

8. Hotel Beskidzki Raj nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji vouchera (np. z powodu pełnego obłożenia lub braku wolnym miejsc), jeśli posiadacz vouchera chce dokonać rezerwacji na krótki termin przed upływem terminu ważności vouchera.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Hotel Beskidzki Raj na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.

3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Każdy użytkownik Vouchera zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich Regulaminów obowiązujących w Hotelu.

2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Booking conditions
check - in: from 15:00
check - out: do 12:00
Children

Children at the age of 0-3 years old FOR FREE, without service Children at the age of 4-11 years old 90 pln per night. Children at the age of 12 and above old 110 pln per night. Pricing policy concerns only general hotel rooms offer. It doesn't concern package stay like Christmas, Easter, Summer Holiday or Winter Holiday etc. Baby cots are available upon request for 20 pln per night and need to be confirmed by the Hotel staff beforehand.

Animals

Dogs allowed up to 10 kg only in chosen rooms only on request (limited number of rooms). Price 50 pln per night.

Parking - information

Car park is free of charge to all hotel guests - space reservation is not required.

Forms of payment
Visa Visa Electron MasterCard Maestro

Other offers

Zobacz na mapie
Newsletter
Sign to newsletter to receive more information!
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close