Warunki Rezerwacji

Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą dokonania przedpłaty. Hotel pobiera 30% przedpłaty za pobyt. Przedpłata pobierana jest z karty kredytowej (płatność online) w dniu dokonania rezerwacji.

Anulowanie rezerwacji

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z Recepcją pod numerem: +48 33 486 50 00 bądź pisemnie na adres: hotel@beskidzkiraj.com

Rezerwacja może być bez kosztowo anulowana w terminie do 3 dni przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa za cały pobyt. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane do Hotelu mailowo na adres: hotel@beskidzkiraj.com

Dane osobowe

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych wprowadzone dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Hotel powierza przetwarzanie danych operatorowi systemu – PROFITROOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oczywiście przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.