Hotel Beskidzki Raj Medical SPA - sala konferencyjna dostępna na MojeKonferencje.pl Hotel Beskidzki Raj - Sale Weselne
Hotel Beskidzki Raj*** Medical SPA, Stryszawa, Zawoja
Live camera
Hotel Beskidzki Raj*** Medical SPA, Stryszawa, Zawoja

Regulamin Hotelowy

27/ 09/ 2023
28/ 09/ 2023

Regulamin Hotelowy

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania
  na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości  jest recepcja hotelowa.
 3. Hotel, ma obowiązek meldunkowy każdego Gościa. Prosimy więc Gości o okazywanie dowodu stwierdzającego tożsamość.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
 5. Ze względu na to, że doba hotelowa kończy się o godz. 12:00, życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać do godz.10:00, pobyt zostanie przedłużony w miarę istniejących możliwości.
 6. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 7. Osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi hotelowych przed godz. 22:00. Nie opuszczenie pokoju przez Gościa skutkuje obciążeniem domeldowania. Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada Gość hotelowy.
 8. Prawo do korzystania z usług w Beskidzki Raj, w tym wszelkich dodatkowych usług zawartych w ofercie obowiązuje jedynie osobę zameldowaną bądź będącą w innym stosunku prawnym z Obiektem.
 9. Za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Hotelu odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 10. Przebywanie zwierząt w Hotelu, w restauracji, barze, kręgielni, strefie Wellness & SPA jest zabronione.
 11. Hotel Beskidzki Raj świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi  nam niezwłoczną reakcję.
 12. Hotel Beskidzki Raj ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie;
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
  a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie;
 • sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży wszelkich starań aby swoim Gościom zapewnić jak najwyższy poziom usług. 

13. Na życzenie Gości Hotel Beskidzki Raj świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
 • budzenie o oznaczonej godzinie;
 • przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych
  w czasie pobytu Gościa w hotelowym depozycie,
 • przechowywanie bagażu; pracownicy Recepcji mogą odmówić przechowania bagażu
  w terminach innych niż data pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu podręcznego;
 • wypożyczenie żelazka, suszarki itp.

14. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu straty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.

15. Hotel Beskidzki Raj*** nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, parking hotelowy jest monitorowany lecz niestrzeżony.

16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenia
lub zniszczenia majątku hotelowego.

17. Za powstałe z winy Gościa zanieczyszczenia, Gość zostanie obciążony całkowitymi kosztami ich usunięcia, jak również kosztami zablokowania pokoju do użytkowania (czyszczenie, dezynfekcja  itp.).

18. Ze względu na niebezpieczeństwo przeciwpożarowe nie zezwala się na używanie w pokojach hotelowych grzejników, żelazek, innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

19. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jedynym miejscem, gdzie można palić są miejsca wyznaczone na zewnątrz budynku, przy drzwiach wejściowych. W przypadku niedostosowania się do powyższego zakazu Hotel ma prawo obciążyć Gościa kosztami czyszczenia pokoju z dymu tytoniowego na sumę do 500,00 zł.

20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, jeśli Gość zleci jego odbiór kurierowi na własny koszt. W przypadku braku dyspozycji Hotel przechowa przedmioty przez 30 dni od dnia wymeldowania, a następnie przekaże na cele  charytatywne  do użytku  publicznego
lub zniszczy.

21. Wnoszenie i spożywanie własnego alkoholu i innych produktów spożywczych do miejsc ogólnodostępnych dla Gości jest niedozwolone. Niestosowanie się do tego zakazu spowoduje doliczenie do rachunku tzw. korkowego.

22. Hotel Beskidzki Raj*** zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku naruszenia przez Gościa któregokolwiek z punktów regulaminu. Może to skutkować wyproszeniem Gościa z Obiektu natomiast Gość obowiązany jest uregulować wszelkie świadczenia wobec Hotelu za dotychczas  wykorzystane usługi.

23. Przed każdorazowym opuszczeniem Obiektu prosimy wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne, zamknąć okna i pokój, a klucz zostawić w recepcji. Opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

24.  Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.

25. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność finansową za zgubienie klucza systemowego 500 zł, a karty 25 zł.

Zobacz na mapie
Newsletter
Sign to newsletter to receive more information!
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close