Hotel Beskidzki Raj Medical SPA - sala konferencyjna dostępna na MojeKonferencje.pl Hotel Beskidzki Raj - Sale Weselne
Hotel Beskidzki Raj*** Medical SPA, Stryszawa, Zawoja
Live camera
Hotel Beskidzki Raj*** Medical SPA, Stryszawa, Zawoja

Program nauczania Rajski

27/ 09/ 2023
28/ 09/ 2023

Program nauczania Rajski

Poziom I

Założenia: oswajanie z nartami, nauka wstawania na nartach po upadku, samodzielne poruszanie się na nartach, nauka ruszania oraz hamowania na nartach, krótkie zjazdy z zatrzymaniem. Dyplom przyznawany po każdym egzaminie.

Szacowany czas szkolenia: 4- 6 godzin.

1. Obrót na nartach o 360 stopni poprzez przestępowanie stojąc na płaskim stoku, dziecko wykonuje obrót na nartach wokół własnej osi o 360 stopni przestępując z narty na nartę z zastosowaniem techniki rozwarcia nart pod kątem 45° w kierunku do stokowym.

2. Podchodzenie równoległe i samodzielne wstawanie ze śniegu po upadku na płaskim/średnio nachylonym terenie, stojąc bokiem do linii spadku stoku, dziecko wykonuje podejście odstawiając górną nartę i dostawiając dolną. Podejście kończy się siadem bocznym na śniegu w układzie nart prostopadłym do linii spadku stoku i samodzielnym wstaniem

3. Wolny zjazd i zatrzymanie w pozycji płużnej na odcinku ok. 20m- 40m na lekko nachylonym stoku dziecko wykonuje zjazd i zatrzymanie w pozycji płużnej z rękami w układzie wysuniętym do przodu w okolicach bioder lub dłońmi opartymi na kolanach, sylwetka narciarza lekko pochylona w stronę dziobów nart.

4. Nauka bezpiecznego upadania.

5. Nauka podnoszenia się z po upadku.

6. Podejście schodkowaniem- na nartach ustawionych równolegle w poprzek stoku należy kolejno odstawić nartę górną i dostawić do niej nartę dolną. Wraz z zwiększającym się nachyleniem zwiększać zakrawędziowanie nart przez pochylenie kolan do stoku

7. Podejście rozkrokiem – podeście wykonywane na rozstawionych nożycowo i zakrawędziowanych nartach.

Poziom 2

Założenia: samodzielne zjazdy pługiem po wyznaczonym torze, kontrola prędkości, wykonanie narciarskich ćwiczeń koordynacyjnych. Dyplom przyznawany po każdym egzaminie.

Szacowany czas szkolenia: 5- 8 godzin

1. Zjazd wzdłuż linii spadku stoku z przyjęciem na zmianę pozycji płużnej i równoległej kontrolowanie prędkości: narty ustawione równolegle (nabieranie prędkości) => przejście do pozycji płużnej z ramionami rozłożonymi na boki lub dłońmi opartymi na kolanach (wyhamowanie prędkości)

2. Narciarskie zadania koordynacyjne na wytyczonym odcinku zjazd z przekładaniem "pałeczki" przed sobą z prawej ręki do lewej na wyciągniętych ramionach. Rozpoczęcie i zakończenie każdego zadnia jest oznaczone lub wskazane przez instruktora.

3. Slalom pługiem po wyznaczonym torze omijanie przeszkód jadąc skrętami o różnych promieniach.

4. Zasady pierwszeństwa przejazdu na trasie narciarskiej.

5. Ogólne zasady bezpieczeństwa na trasach zjazdowych oraz stokach narciarskich.

Poziom 3

Założenia: samodzielne zapięcie nart i wyjazd wyciągiem orczykowym, kontrola prędkości, umiejętność równoległego ułożenie nart w końcowej fazie skrętu. Zjazdy z kijkami. Dyplom przyznawany po każdym egzaminie.

Szacowany czas szkolenia: 5- 8 godzin

1. Zjazd skrętami narty w przeważającej części skrętu prowadzone równolegle – możliwe rozpoczęcie skrętu z pługu. Tor jazdy -slalom

2. Narciarski tor przeszkód przejazd po wytyczonym torze skrętami o różnym promieniu, przejazd pod przeszkodą, nagłe zatrzymanie

3. Ześlizgi – sposób przemieszczania się po stoku, w którym narty ustawione są prostopadle lub skośnie do kierunku poruszania się. Są formą przygotowania do ciętego prowadzenia nart.

Boczny - stojąc w poprzek stoku w układzie do stokowym zmniejszyć stopień zakrawędziowania nart przez zmniejszenie głębokości układu do stokowego, rozpoczynając ześlizg w linii spadku stoku, należy regulować prędkość kątem zakrawędziowania nart.

Skośny- jadąc w skos stoku zmniejszyć stopień zakrawędziowania nart przez zmniejszenie głębokości układu do stokowego, wprowadzenie nart w ześlizg, utrzymując pozycję frontalną regulować prędkość z wielkością zakrawędziowania

4. Skręt z półpługu - jadąc w skos stoku, na wewnętrznej krawędzi dolnej narty, odsuwamy nartę górną do pozycji półpłużnej. W celu rozpoczęcia skrętu górną część ciała (od bioder w górę) pochylamy na górną nartę. W trakcie wykonywania skrętu znaczenia nabiera praca zewnętrznym kolanem i wprowadzanie zewnętrznej narty na wewnętrzną krawędź. Wraz ze zwiększaniem czucia ślizgu na krawędzi narty zewnętrznej, przejmujemy nią zwiększającą się siłę odśrodkową i z jej pomocą doprowadzamy nartę wewnętrzną do układu równoległego. Narta zewnętrzna jest nartą prowadzącą, wycinającą skręt. Narta wewnętrzna prowadzona w układzie kątowym spełnia dwie funkcje:

Poziom 4

Założenia: poprawna pozycja narciarska, prawidłowe dociążanie i odciążanie nart. Zjazdy z kijkami. Dyplom przyznawany po każdym egzaminie.

Szacowany czas szkolenia: 5- 8 godzin

1. Skręt bazowy NW - zjazd z utrzymaniem nart w pozycji równoległej w każdej fazie skrętu z widocznym zaakcentowaniem jazdy „nisko – wysoko”. Narty prowadzone ślizgowo.

2. Zmiana rytmu i promienia wykonywanego skrętu - tor slalomowy, na przemian skręty krótsze i dłuższe, płynna zmiana z krótszego skrętu w dłuższy. Każdy skręt poprzedza wbicie kijka.

3. Pozycja zjazdowa zjazd po slalomie w prawidłowej pozycji zjazdowej

4. Skręt STOP – pozwala na natychmiastowe zatrzymanie się. Odciążenie WN daje możliwość natychmiastowej rotacji nóg, co za tym idzie, skręcenia nart i ostre ich zakrawędziowanie w celu wytracenia prędkości

Poziom 5


Założenia: opanowanie skrętów równoległych i poprawna pozycja narciarska, koordynacja ruchów w skrętach o krótkim promieniu. Zjazdy z kijkami. Dyplom przyznawany po każdym egzaminie.

Szacowany czas szkolenia: 5-10 godzin

1. Skręt równoległy NW - skręt z wbiciem kijka, zjazd z utrzymaniem nart w pozycji równoległej z widocznym zaakcentowaniem jazdy "nisko - wysoko"

2. Skręt równoległy prawidłowy zjazd z utrzymaniem nart w pozycji równoległej we wszystkich fazach skrętu. Prawidłowa pozycja narciarska i jazda na krawędziach.

3. Slalom gigant - przejazd po trasie slalomu w czasie nie przekraczającym limitu 20% czasu ustalonego przez instruktora. Przykład: czas uzyskany przez instruktora 20,00 sek. Czas zaliczeniowy dla zawodnika to 24,00 sek. Wszystkie czasy powyżej nie kwalifikują się do zaliczenia przejazdu.

Poziom 6

Założenia: umiejętność jazdy na krawędziach, poprawna pozycja narciarska, różnorodne formy jazdy na nartach, wszechstronność narciarska. Zjazdy z kijkami. Dyplom przyznawany po każdym egzaminie.

Szacowany czas szkolenia: 5-10 godzin

1. Skręt śmig - dynamiczny zjazd krótkim skrętem z wbiciem kijka i pełną kontrolą prędkości.Prawidłowa pozycja narciarska i jazda na krawędziach

2. Jazda terenowa - zjazd trudną trasą z zastosowanie skrętów o różnym promieniu, umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach narciarskich, dowolny skok terenowy

3. Skręt z poszerzenia kątowego - z najazdu w skos stoku, utrzymując ślizg na wewnętrznej krawędzi dolnej narty, odstawiamy nartę górną do półpługu. W momencie dotknięcia nią śniegu, ustawiamy ją na wewnętrznej krawędzi i rozpoczynamy na niej ślizg w skręcie. Zwiększając prędkość i siłę odśrodkową, pogłębiamy pozycję dośrodkową biodrem, odblokowujemy zewnętrzne kolano, którym kontrolujemy sposób zakrawędziowania i prowadzenia narty zewnętrznej, co bezpośrednio wpływa na promień i kierunek wykonywanego skrętu. Narty staramy się prowadzić w pozycji równoległej, szerokiej podczas wykonywania całego skrętu. Przechodzimy w ten sposób do skrętu z poszerzenia równoległego, którego wykonanie różni się od poprzedniego jedynie równoległym odstawieniem narty górnej w momencie rozpoczęcia skrętu.
 

4. Skręt carvingowy - z najazdu w skos stoku - pochylamy kolana do przodu w dół, ustawiając narty na dolnych krawędziach. Zwiększamy nacisk na nartę górną, jej wewnętrzną krawędź, rozpoczynając ślizg na krawędzi w skręcie. Kontrolując wewnętrzną krawędź zewnętrznej narty, przejmujemy nią zwiększającą się siłę odśrodkową. Pogłębiamy pozycję dośrodkową biodrem, odblokowujemy kolano, którym kontrolujemy sposób zakrawędziowania i prowadzenia narty. Jeździmy na obu nartach w pozycji naturalnej, szerokiej, z dowolnym dociskiem wybranej narty w kolejnych fazach skrętu.

Zobacz na mapie
Newsletter
Sign to newsletter to receive more information!
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close